Therapeutisch Elastische Kousen

Voor wie zijn deze kousen bedoeld?

Voor mensen die lijden aan opgezette, dikke en vermoeide benen of armen als gevolg van spataderen, trombose, een zwangerschap of hart- en vaatproblemen. Ook na een operatie, bestraling, infectie of ongeval kunnen deze klachten optreden. Dit leidt in veel gevallen tot veneus of lymfatisch oedeem: een abnormale ophoping van vocht in de ledematen.

De werking

Therapeutisch elastische kousen worden ook wel compressiekousen genoemd omdat ze een uitwendige druk uitoefenen op (delen van) het been of de arm. Dit wordt ook vaak compressietherapie genoemd. Door het uitoefenen van gecontroleerde druk wordt het terugstromen van het vocht naar de lymfe- en bloedvaten gestimuleerd. Op deze manier wordt oedeem en de gevolgen van langdurig oedeem voorkomen. Wanneer er door compressietherapie (zwachtelen) bereikt is dat uw ledematen oedeemvrij zijn of een stabiele fase bereikt is, kan ik compressiekousen aanmeten.

Laatste nieuws